České Budějovice - Okružní

Prodej pozemku v lukrativní průmyslové zóně na Okružní komunikaci v Českých Budějovicích o celkové výměře 9.498 m2.
Pozemek můžeme vážnému zájemci nechat celý zasíťovat. Vjezd do areálu je prozatím pouze od firmy Zahradnictví Ferenčík, s kterým pozemek sousedí.Další vjezd je v současné době v řešení a plánovaná realizace na rok 2023.

Pozemek nejde dělit, prodáváme nebo můžeme pronajmout pouze celý. V případě zájmu o realizaci stavby naší dceřinou stavební firmou, je cena pozemku k jednání.

cena: 7.500,-/m2  (71.235.000,-)

 

Brno - Horní Heršpice

Pozemky se nacházejí v lokalitě  při ulici Tovární, kolmé na Šírovu.V současné době je na našich pozemcích vybudován chladírenský servis, který jsme pronajali firmě Carrier Transicold ČR. Dále na pozemku par.č. 948/20 (který jsme vlastnili), sousedícím přímo s firmou Carrier jsme postavili pro firmu ASTRA MOTOR výrobní areál. Pozemky k prodeji sousedí s firmou ASTRA MOTOR.

Po celé délce pozemku při hranici s Fa OKAY téměř až k řece je vybudován kanalizační sběrač dešťový a splaškový. Splašková kanalizace ústí do městského sběrače vedoucího podél řeky směrem k dálnici. Dešťový sběrač  ústí do retenční nádrže při řece a vytéká do řeky. Retence je zabezpečena  pro pozemky, které prodáváme a má kapacitu i pro sousední.

Připojení vody je zajištěno z naší přípojky a v současné době je vodovod dotažen až na  parcelu č. 875/11, kterou prodáváme.

Dále je vybudována trafostanice na našem pozemku při  ulici Kšírova, která je v našem majetku a zabezpečuje dostatečný příkon pro budoucí investory na prodávaných pozemcích.  Na  parcelu č. 872/14 je zrealizovaná přípojka 2x kabel AYKY J 3 x 120+70.  Za odběr ele. energie z trafostanice zaplatí budoucí investor podíl na realizaci výstavby trafostanice ve výši 3000,-Kč / 1kW odběru  jednorázovou platbou . Za vlastní připojeni do distribuční soustavy EON platí  přímo distributorovi.

Na celé ploše parc.č. 875/11  byla provedena výměna zeminy a celá pláň zhutněna na 60 MPa. Kóta nuly  pro výstavbu nemovitosti je určená zátopovým plánem na n.v. 197,7 m. Stavba ASTRA MOTOR i náš servis Carrier mají nulu na kótě 198 m n.m.

Plyn není na pozemek zaveden, stávající objekt Chladírenský servis Carrier Transicold ČR  i firma ASTRA MOTOR jsou vytápěny tepelnými čerpadly. Na pozemku 948/7 je vybudovaná veřejná příjezdová komunikace na prodávané pozemky (smluvně zajištěno a finanční podíl na realizaci zaplacen) a souběžně s ní plynový  řad,  na  který   je  možno  se za úplatu  připojit.

Optické propojení Dial Telecom a.s. Brno - optický kabel bude doveden na par.č. 872/14 do konce roku 2019.

Pozemky, které jsou k prodeji jsme zakoupili za účelem doplnění stavebních kapacit vlastní stavební firmy BS-Build servisu s.r.o.  Tyto podmínky jsou stanoveny pro firmu, která s námi uzavře smlouvu i na realizaci.

pozemek 8.296 m2 - 5.000,-Kč/m2  (41 480 000,- Kč)

 

webdesign by Lewest.cz