České Budějovice - Okružní

Prodej pozemku v lukrativní průmyslové zóně na Okružní komunikaci v Českých Budějovicích o celkové výměře 9.498 m2. V roce 2023 plánováno rozšíření o výkup okolních pozemků v cca míře dalších 10.000m2. 
Pozemek můžeme vážnému zájemci nechat celý zasíťovat. Vjezd do areálu je prozatím pouze od firmy Zahradnictví Ferenčík, s kterým pozemek sousedí.Další vjezd je v současné době v řešení a plánovaná realizace na rok 2023. Zároveň 

Pozemek nejde dělit, prodáváme nebo můžeme pronajmout pouze celý. V případě zájmu o realizaci stavby naší dceřinou stavební firmou, je cena pozemku k jednání.

odkaz na KN: ZDE 

 

cena: 14.900,-/m2  (141.520.200,-)

 

Brno - Horní Heršpice

 

Pozemky se nacházejí v lokalitě Horních Heršpic při ulici Tovární, kolmé na ul. Kšírovu. V současné době je na našich pozemcích vybudován náš chladírenský servis,  který jsme pronajali firmě Carrier Transicold ČR, dále na pozemku par.č. 948/20 (který jsme vlastnili a prodali firmě ASTRA MOTOR),  sousedícím přímo s Carrierem jsme postavili firmě  ASTRA MOTOR s.r.o, Brno, výrobní areál. Pozemky k prodeji sousedí přímo s firmou ASTRA MOTOR.

 

K prodeji jsou pozemky (v soukromém vlastnictví) par č. 872/14 - 216 m2, par. č. 875/11 - 5692 m2, parc.č. 875/13-332 m2, 875/12-575 m2,parc.č. 875/7-1481 m2

 

 

Po celé délce pozemku při hranici s Fa OKAY téměř až k řece je vybudován kanalizační sběrač dešťový a splaškový. Splašková kanalizace ústí do městského sběrače vedoucího podél řeky směrem k dálnici. Dešťový sběrač  ústí do retenční nádrže při řece a vytéká do řeky. Retence je zabezpečena  pro pozemky, které prodáváme a má kapacitu i pro sousední.

Připojení vody je zajištěno z naší přípojky a v současné době je vodovod dotažen až na  parcelu č. 875/11, kterou prodáváme.

Dále je vybudována trafostanice na našem pozemku při  ulici Kšírova, která je v našem majetku a zabezpečuje dostatečný příkon pro budoucí investory na prodávaných pozemcích.  Na  parcelu č. 872/14 je zrealizovaná přípojka 2x kabel AYKY J 3 x 120+70.  Za odběr ele. energie z trafostanice zaplatí budoucí investor podíl na realizaci výstavby trafostanice ve výši 3000,-Kč / 1kW odběru  jednorázovou platbou . Za vlastní připojeni do distribuční soustavy EON platí  přímo distributorovi.

Na celé ploše parc.č. 875/11  byla provedena výměna zeminy a celá pláň zhutněna na 60 MPa. Kóta nuly  pro výstavbu nemovitosti je určená zátopovým plánem na n.v. 197,7 m. Stavba ASTRA MOTOR i náš servis Carrier mají nulu na kótě 198 m n.m.

Plyn není na pozemek zaveden, stávající objekt Chladírenský servis Carrier Transicold ČR  i firma ASTRA MOTOR jsou vytápěny tepelnými čerpadly. Na pozemku 948/7 je vybudovaná veřejná příjezdová komunikace na prodávané pozemky (smluvně zajištěno a finanční podíl na realizaci zaplacen) a souběžně s ní plynový  řad,  na  který   je  možno  se za úplatu  připojit.

Optické propojení Dial Telecom a.s. Brno - optický kabel bude doveden na par.č. 872/14 do konce roku 2020.

Pozemky, které jsou k prodeji jsme zakoupili za účelem doplnění stavebních kapacit vlastní stavební firmy BS-Build servisu s.r.o.  Tyto podmínky jsou stanoveny pro firmu, která s námi uzavře smlouvu i na realizaci.      

 

                Prodej pozemku včetně technického zhodnocení (kanalizace, vodovod, elektrická přípojka s využitím naší trafostanice, telekomunikační optické připojení a zhutnění pláně  p.č. 875/11 na 60Mpa, oprávnění k připojení našich pozemků na cestu  p.č. 872/11) .

 

Pozemky na prodej: 

par č. 872/14 - 216 m2

par. č. 875/11 - 5692 m2

parc.č. 875/13-332 m2

parc.č. 875/12-575 m2

parc.č. 875/7-1481 m2

 

ODKAZ na KN: ZDE

 

celkem 8.296 m2 - 6.500 Kč/m2  (53 924 000 Kč)

 

 

webdesign by Lewest.cz